ویژه های بصیر سبزوار
تبلیغات

عناوین اصلی خبرها
پشت پرده اظهارات تأمل برانگیز فرماندار سبزوار درباره مجلس و برجام چیست؟
صبح امروز و در آغازین روز از هفته دولت فرماندار سبزوار سخنان تامل بانگیز در مورد برجام و افتخاراتی که برای کشور آورده سخنانی را بر زبان آورد.
مدیر کل اجرایی و امور دولت مجمع متخصصین ایران
مدیر کل اجرایی و امور دولت مجمع متخصصین ایران گفت: اقتصاد مقاومتی پیشگیری برای بیماری های اقتصادی کشور است وسبب رشد و کاهش آسیب‌پذیری کشور می‌شود.
سوزاندن زباله های عفونی در محیط باز بیمارستان سبزوار
آتش زدن زباله های عفونی در محیط باز بیمارستان شاهکاری که پس از رها کردن این زباله ها در پیاده روهای شهر افتخاری دیگر در کارنامه بهداشت شهرستان رقم زده است.
مسئول سازمان بسیج مهندسین صنعتی:
علی فضلوی با اشاره به تشدید رکود در صنایع تولیدی گفت: بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اکنون 14800 واحد صنعتی راکد در کشور داریم. حدود 20 درصد از واحدهای صنعتی فعال نیز بسیار پایین‌تر از ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند.
مدیر آموزش و پرورش سبزوار خبرداد؛
مدیر آموزش و پرورش سبزوار گفت: چاپ کتابچه آموزش هدایت تحصیلی و معرفی رشته های تحصیلی از سال آینده در سبزوار انجام می شود.
آخـرین اخبـار